Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 28.5.2019 – E. M. ja M. S. v. Eurowings GmbH

(asia C-414/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Erding

Pääasian asianosaiset

Kantajat: E. M. ja M. S.

Vastaaja: Eurowings GmbH

Ennakkoratkaisukysymys

Onko silloin, kun useammista osuuksista muodostuvan lennon pituutta määritellään asetuksen (EY) N:o 261/20041 7 artiklan 1 kohdan mukaan, otettava huomioon myös syöttölennot, joihin liityntälennolla esiintynyt häiriö ei ole vaikuttanut?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).