Language of document :

Az Amtsgerichts Erding (Németország) által 2019. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E. M., M. S. kontra Eurowings GmbH

(C-414/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Erding

Az alapeljárás felei

Felperesek: E. M., M. S.

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Több szakaszból álló repülőút esetén a csatlakozó járaton bekövetkezett zavar által nem érintett, az e járatra átszálló utasokat szállító korábbi légi járatokat is figyelembe kell-e venni a 261/2004/EK rendelet1 7. cikkének (1) bekezdése szerinti távolság meghatározásánál?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).