Language of document :

2019 m. gegužės 28 d. Amtsgericht Erding (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. M., M. S. / Eurowings GmbH

(Byla C-414/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Erding

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: E. M., M. S.

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar tuo atveju, kai skrydžio maršrutą sudaro keli segmentai, nustatant atstumą pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnio 1 dalį turi būti atsižvelgiama ir į privežamuosius skrydžius, kuriems sutrikdymas jungiamajame skrydyje neturėjo jokios įtakos?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).