Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Erding (Germania) la 28 mai 2019 – E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Cauza C-414/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Erding

Părțile din procedura principală

Reclamanți: E. M., M. S.

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebarea preliminară

Pentru stabilirea distanței unei rute aeriene constituite din mai multe segmente, care trebuie luate în considerare în sensul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 , trebuie incluse, de asemenea, zborurile anterioare care nu au fost afectate de incidentul survenit în cadrul unui zbor de legătură?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).