Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 28. maja 2019 – E. M., M. S./Eurowings GmbH

(Zadeva C-414/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Erding

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: E. M., M. S.

Tožena stranka: Eurowings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pri povezanem letu, sestavljenem iz več segmentov, pri določitvi oddaljenosti na podlagi člena 7(1) Uredbe (ES) 261/20041 upoštevati tudi predhodne lete, na katere se motnja, ki se je zgodila na povezovalnem letu, ne nanaša?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).