Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. srpnja 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Puls 4 TV GmbH & Co. KG protiv YouTube LLC i Google Austria GmbH

(predmet C-500/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Druga stranka u revizijskom postupku: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Prethodna pitanja

Treba li članak 14. stavak 1. Direktive 2000/31/EZ1 tumačiti na način da operater internetske videoplatforme kao davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju preuzima aktivnu ulogu koja dovodi do gubitka izuzeća od odgovornosti zato što dodatno uz stavljanje na raspolaganje prostora za pohranu stranog sadržaja obavlja popratne djelatnosti ili korisniku nudi:

–    prijedloge videozapisa prema temama;

–    olakšavanje pretraživanja za posjetitelje prema elementima naslova ili sadržaja putem popisa sadržaja pri čemu korisnik može odrediti elemente naslova ili sadržaja;

–    stavljanje na raspolaganje online uputa o korištenju usluge („Pomoć”);

–    uz dopuštenje korisnika videozapise koje je učitao korisnik povezuje s oglasima (međutim, ne vlastito oglašavanje operatera platforme) prema korisnikovu izboru ciljne skupine?

Je li u skladu s člankom 11. prvom rečenicom Direktive 2004/48/EZ2 nacionalna pravna situacija prema kojoj obveza prestanka povrede za davatelja usluge smještaja informacija na poslužitelju (posrednika), koji ima aktivnu ulogu kao pomagač u povredama svojih korisnika, postoji samo uz pretpostavku da je pomagač svjesno pomogao korisniku pri počinjenju povrede, ili tu odredbu treba tumačiti na način da države članice ne mogu zahtjeve za prestanak povrede nositelja prava protiv pomagača uvjetovati svjesnim pomaganjem korisniku u počinjenju povrede?

Treba li odredbe iz članaka 12. do 14. Direktive 2000/31/EZ o odgovornosti posrednika smatrati horizontalnim ograničenjima odgovornosti koje svaki posrednik u neutralnoj ulozi može koristiti čak i ako se njegova aktivnost u kontekstu autorskih prava treba kvalificirati kao samostalno izvedeno priopćavanje javnosti?

Treba li članak 14. stavak 3. (također članak 12. stavak 3. i članak 13. stavak 2.) Direktive 2000/31/EZ, članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29/EZ i članak 11. treću rečenicu Direktive 2004/48/EZ tumačiti na način da je izuzeće od odgovornosti u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2000/31/EZ na raspolaganju davatelju usluge smještaja informacija na poslužitelju (posrednik) u neutralnoj ulozi i u slučaju kada je protiv njega podnesen zahtjev za prestanak povrede te da je stoga i sudski nalog za prestanak povrede protiv takvog posrednika dopušten samo ako on ima stvarno znanje o protuzakonitoj aktivnosti ili informaciji, ili je takav sudski nalog za prestanak povrede dopušten već i ako davatelj usluge smještaja informacija na poslužitelju nakon konkretne opomene odmah ne ukloni sadržaje za koje se tvrdi da povređuju prava ili im ne onemogući pristup, a postojanje povrede se potvrdi u sudskom postupku?

____________

1     Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.)

2     Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)