Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 1 iulie 2019 – Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC, Google Austria GmbH

(Cauza C-500/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Puls 4 TV GmbH & Co. KG

Intimate: YouTube LLC, Google Austria GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE1 trebuie interpretat în sensul că operatorul unei platforme video online, în calitate de furnizor de servicii de găzduire, își asumă un rol activ care determină o pierdere a privilegiului de limitare a răspunderii, prin faptul că, pe lângă punerea la dispoziție a spațiilor de stocare pentru conținuturi create de terți, acesta furnizează sau oferă utilizatorului următoarele activități complementare:

–    propunerea de materiale video tematice;

–    facilitarea căutării pentru vizitatori în funcție de titlu sau conținut, prin intermediul unui cuprins electronic, utilizatorul putând indica titlul sau conținutul;

–    furnizarea de indicații online privind utilizarea serviciului („ajutor”);

–    în cazul în care utilizatorul s-a declarat de acord, asocierea materialelor video încărcate de utilizator cu reclame (dar fără autopromovarea operatorului platformei), în funcție de audiența aleasă de utilizator?

O reglementare națională potrivit căreia obligația de încetare a unui furnizor de servicii de găzduire (intermediar) care desfăşoară un rol activ drept complice la încălcarea drepturilor săvârșită de utilizatorii săi există numai dacă acesta încurajează în mod deliberat încălcarea dreptului săvârșită de utilizator, este în conformitate cu articolul 11 prima teză din Directiva 2004/48/CE2 sau această dispoziție trebuie interpretată în sensul că statele membre nu trebuie să condiționeze acțiunile în încetare ale titularilor drepturilor față de complici de încurajarea deliberată la încălcarea dreptului săvârșită de utilizatori?

Dispoziţiile articolelor 12-14 din Directiva 2000/31/CE cu privire la răspunderea furnizorilor de servicii intermediari trebuie apreciate ca limitări orizontale ale răspunderii de care beneficiază orice furnizor de servicii intermediar aflat într-un rol neutru și atunci când acțiunea acestuia trebuie calificată, din punctul de vedere al dreptului de autor, ca fiind comunicare publică efectuată de el însuși?

Articolul 14 alineatul (3) [de asemenea, articolul 12 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (2)] din Directiva 2000/31/CE, articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE3 și articolul 11 a treia teză din Directiva 2004/48/CE trebuie interpretate în sensul că un furnizor de servicii de găzduire (intermediar) aflat într-un rol neutru beneficiază de limitarea răspunderii potrivit articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE și în cazul unei acțiuni în încetare introdusă împotriva sa și, prin urmare, un ordin judecătoresc de încetare emis împotriva unui astfel de intermediar este admisibil numai dacă acesta are în mod efectiv cunoștință despre activitatea sau informația ilicită sau un astfel de ordin judecătoresc de încetare este admisibil inclusiv dacă furnizorul de servicii de găzduire, în urma unei puneri în întârziere concrete, nu elimină sau nu blochează cu promptitudine conținuturile reclamate ca fiind ilegale iar încălcarea dreptului se confirmă în procedura judiciară?

____________

1     Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO 2000, L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257).

2     Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

3     Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).