Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 25. června 2019 – Lexel

(Věc C-484/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Lexel AB

Žalovaný: Skatteverket

Předběžná otázka

Je slučitelné s článkem 49 SFEU, pokud je švédské společnosti odepřen odpočet úroků zaplacených společnosti, která je součástí téže skupiny sdružených podniků a je usazena v jiném členském státě, a to z důvodu, že se za hlavní důvod vzniku dluhu považuje to, že skupina sdružených podniků má získat podstatnou daňovou výhodu, přičemž by se v případě, že by obě společnosti byly švédské, nemělo za to, že tato daňová výhoda vznikla, jelikož by se na ně v takovém případě vztahovala ustanovení o převodech v rámci skupiny?

____________