Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 25. juunil 2019 – Lexel

(kohtuasi C-484/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Lexel AB

Vastustaja: Skatteverket

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikliga 49 on kooskõlas Rootsi äriühingu puhul niisuguse intressi mahaarvamisest keeldumine, mis on tasutud samasse sidusettevõtjate kontserni kuuluvale, kuid teise liikmesriigi residendist äriühingule, kuna võla tekkimise peamiseks põhjuseks leitakse olevat asjaolu, et kõnesolev sidusettevõtjate kontsern saab olulise maksusoodustuse, samas kui niisugust maksusoodustust ei tekiks, kui mõlemad äriühingud oleksid Rootsi residendid, sest sellisel juhul kehtiksid nende suhtes kontsernisiseseid ülekandeid käsitlevad sätted?

____________