Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2019. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Lexel

(predmet C-484/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Lexel AB

Tuženik: Skatteverket

Prethodno pitanje

Je li spojivo s člankom 49. UFEU-a da se švedskom trgovačkom društvu odbije pravo na odbitak za kamate plaćene trgovačkom društvu iz iste grupe povezanih društava, a koje je rezident druge države članice, zbog toga što se smatra da je glavni razlog nastajanja obveze taj da će grupa povezanih društava ostvariti znatnu poreznu olakšicu za koju se smatra da ne bi postojala da su oba društva švedska, jer bi tada bila obuhvaćena odredbama o prijenosima unutar grupe?

____________