Language of document :

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2019. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lexel AB kontra Skatteverket

(C-484/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Lexel AB

Ellenérdekű fél: Skatteverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az EUMSZ 49. cikkel annak megtagadása, hogy valamely svéd társaság levonja azt a kamatot, amelyet olyan társaságnak fizetett ki, amely a kapcsolt vállalkozások azonos csoportjának képezi részét, és eltérő tagállamban rendelkezik illetőséggel, azon az alapon, hogy úgy kell tekinteni, az adósság főként amiatt merült fel, hogy a kapcsolt vállalkozások csoportja jelentős adókedvezményben részesüljön, amennyiben a szóban forgó adókedvezmény nem állna fenn, ha mindkét társaság svéd lenne, mivel ebben az esetben azok a csoporton belüli transzferekről szóló rendelkezések hatálya alá tartoznának?

____________