Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 25 iunie 2019 – Lexel

(Cauza C-484/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Recurentă: Lexel AB

Intimată: Skatteverket

Întrebarea preliminară

Este compatibil cu articolul 49 TFUE să se refuze unei societăți suedeze deducerea dobânzilor plătite unei societăți care face parte din același grup de întreprinderi asociate și care are sediul în alt stat membru pentru faptul că principalul motiv al nașterii datoriei este considerat a fi acela că grupul de întreprinderi asociate va beneficia de un avantaj fiscal substanțial, în condițiile în care nu s-ar fi considerat că există un astfel de avantaj fiscal dacă ambele societăți ar fi fost suedeze, deoarece, în această situație, li s-ar fi aplicat dispozițiile privind transferurile intragrup?

____________