Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2019. uputio Krajský súd v Prešove (Slovačka) – LH protiv PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(predmet C-485/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd v Prešove

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LH

Tuženik: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Prethodna pitanja

A.

1)    Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: članak 47. Povelje) i, implicitno, pravo potrošača na djelotvoran pravni lijek tumačiti na način da mu se protivi pravno pravilo - navedeno u članku 107. stavku 2. Občianský zákonník (Slovački građanski zakonik) o zastari prava potrošača u objektivnom zastarnom roku od tri godine - prema kojem pravo potrošača na povrat pozajmljenog iznosa, koje proizlazi iz nepoštene ugovorne odredbe, zastarijeva i u slučaju u kojem sam potrošač nije u stanju provjeriti nepoštenu ugovornu odredbu te takva zastara nastupa i u situaciji u kojoj potrošač nije bio svjestan nepoštenosti ugovorne odredbe.

2)    Ako je pravno pravilo o zastari prava potrošača u objektivnom roku od tri godine, unatoč nedostatku svijesti potrošača, u skladu sa člankom 47. Povelje i načelom djelotvornosti, sud koji je uputio zahtjev u tom slučaju pita:

protivi li se članku 47. Povelje i načelu djelotvornosti nacionalna praksa na temelju koje je na potrošaču teret dokazivanja činjenice da su osobe koje rade za vjerovnika bile svjesne da on povređuje prava potrošača, odnosno da su u predmetnom slučaju bile svjesne da je vjerovnik, ne utvrdivši precizno ekeftivnu kamatnu stopu (EKS), povrijedio pravno pravilo, kao i teret dokazivanja činjenice da je, u tom slučaju, zajam beskamatan i da je vjerovnik naplatom kamata ostvario stjecanje bez osnove.

3)    U slučaju negativnog odgovora na pitanje iz točke A. točke II., vezano dakle za koje osobe, između upravitelja, članova i trgovačkih zastupnika vjerovnika, potrošač mora dokazati svijest navedenu u pitanju iz točke A. točke II.

4)    U slučaju negativnog odgovora na pitanje iz točke A. II., koji stupanj svijesti je dovoljan za postizanje cilja, odnosno za dokazivanje namjere pružatelja u odnosu na povredu predmetnog pravila na financijskom tržištu.

B.

1)     Protivi li se učincima direktiva i odgovarajućoj sudskoj praksi Suda Europske unije, kao što su predmeti Rasmussen, C-441/14, EU:C:2016:278; Pfeiffer, od C-397/01 do C-403/01, EU:C:2004:584, t. 113. i 114.; Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, t. 48.; Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, t. 100.; Dominguez, C-282/10, t. 25. do 27. i Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, t. 38., nacionalna praksa na temelju koje je nacionalni sud došao do zaključka da je tumačenje u skladu s pravom EU-a bez primjene metoda tumačenja i bez dužnog obrazloženja.

2)     U slučaju u kojem, nakon primjene metoda tumačenja, poput osobito teleološkog tumačenja, vjerodostojnog tumačenja, povijesnog tumačenja, sustavnog tumačenja, logičkog tumačenja (metodom a contrario, metodom reductio ad absurdum) i nakon primjene nacionalnog pravnog poretka u cijelosti, kako bi se postigao cilj iz članka 10. stavka 2. točaka (h) i (i) Direktive 2008/481 (u daljnjem tekstu: Direktiva), sud dođe do zaključka da tumačenje u skladu s pravom EU-a dovodi do situacije contra legem, je li u tom slučaju moguće - npr. usporedbom s odnosima u slučaju diskriminacije ili zaštite zaposlenika - priznati izravan učinak spomenute odredbe direktive, s ciljem zaštite poduzetnika u odnosima s potrošačima po pitanju kredita, i izuzeti iz primjene odredbu zakona koja nije u skladu s pravom EU-a.

____________

1     Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008, L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014, L 283, str. 66.).