Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-281/18. sz., ABLV Bank kontra Európai Központi Bank (EKB) ügyben 2019. május 6-án hozott végzése ellen az ABLV Bank AS által 2019. július 17-én benyújtott fellebbezés

(C-551/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: ABLV Bank AS (képviselők: O. H. Behrends és M. Kirchner Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-281/18. sz. ügyben 2019. május 6-án hozott végzését;

nyilvánítsa elfogadhatónak a megsemmisítés iránti keresetet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé a megsemmisítés iránti keresetről való határozathozatal érdekében; továbbá

az EKB-t kötelezze a fellebbező költségeinek, valamint a fellebbezési eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező két jogalapra hivatkozik:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot és megsértette az EUMSZ 263. cikket, amikor a határozatát nem az EKB által ténylegesen elfogadott határozatra alapította.

A megtámadott végzés az SRMR1 18. cikke (1) bekezdésének téves értelmezésén alapul.

____________

1 A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 372., 9. o.).