Language of document :

Προσφυγή της 26ης Ιουλίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-573/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Gattinara, E. Manhaeve)

Καθής: Ιταλική Δημοκρατία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο να κρίνει ότι,

1)    λόγω της συστηματικής και συνεχούς υπερβάσεως των ετήσιων ανωτάτων ορίων συγκεντρώσεως διοξειδίου του αζώτου (NO2)

από το 2010 και αδιαλείπτως στις ζώνες IT0118 (οικισμός του Τορίνου), IT0306 (οικισμός του Μιλάνου), IT0307 (οικισμός του Μπέργκαμο), IT0308 (οικισμός της Μπρέσια), IT0309 (ζώνη A – πεδινή έκταση αυξημένης αστικοποιήσεως), IT0906 (οικισμός της Φλωρεντίας), IT0711 (δήμος Γένοβας), IT1215 (οικισμός της Ρώμης),

από το 2010 έως το 2012 και έπειτα εκ νέου από το 2014 αδιαλείπτως στις ζώνες IT1912 (οικισμός της Κατάνης) και IT1914 (βιομηχανικές ζώνες),

υπερβάσεως η οποία διαρκεί έως της σήμερον, η Ιταλική Δημοκρατία παρέβη την υποχρέωση που υπέχει δυνάμει του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το παράρτημα XV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 1 ·

2)    λόγω του ότι δεν έλαβε, από τις 11 Ιουνίου 2010, πρόσφορα μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση των ανωτάτων ορίων διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις ζώνες που μνημονεύονται στο σημείο 1, η Ιταλική Δημοκρατία παρέβη συστηματικώς και αδιαλείπτως και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50, και καθεαυτό και σε συνδυασμό με το παράρτημα XV, σημείο Α, της προαναφερθείσας οδηγίας, παράβαση η οποία διαρκεί έως της σήμερον·

3)    η Ιταλική Δημοκρατία πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο της προσφυγής της, η Επιτροπή προβάλλει ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί σχετικά με τη συγκέντρωση διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα αποδεικνύουν την ύπαρξη συστηματικής και συνεχούς παραβάσεως του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της οδηγίας 2008/50. Κατά τη συνδυασμένη ερμηνεία αυτών των διατάξεων, το επίπεδο συγκεντρώσεως των προαναφερομένων ουσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συγκεκριμένα ετήσια ανώτατα όρια συγκεντρώσεως. Σε ορισμένες ζώνες, έχει γίνει υπέρβαση των ορίων αυτών αδιαλείπτως για περισσότερα από δέκα έτη.

Με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής της, η Επιτροπή προβάλλει ότι η Ιταλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 1, της οδηγίας, και καθεαυτό και σε συνδυασμό με το παράρτημα XV, σημείο A, της οδηγίας 2008/50. Ειδικότερα, πρώτον, τα μέτρα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τα οποία θεσπίστηκαν κατόπιν της υπερβάσεως των ανωτάτων ορίων διοξειδίου του αζώτου (NO2), δεν επιτρέπουν ούτε την τήρηση των προαναφερθέντων ανωτάτων ορίων, ούτε τη μείωση της υπερβάσεώς τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Δεύτερον, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία απαιτούνται βάσει του σημείου Α του παραρτήματος XV της οδηγίας, στοιχεία των οποίων η μνεία είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 23, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, της εν λόγω οδηγίας.

____________

1     Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ 2008, L 152, σ. 1).