Language of document :

Tužba podnesena 26. srpnja 2019. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C-573/19)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara, E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da utvrdi da:

1.    zbog sustavnog i kontinuiranog nepoštovanja godišnjih graničnih vrijednosti koncentracije NO2

–    od 2010. i bez prekida u zonama IT0118 (aglomeracija Torino), IT0306 (aglomeracija Milano), IT0307 (aglomeracija Bergamo), IT0308 (aglomeracija Brescia), IT0309 (zona A – visoravan pojačane urbanizacije), IT0906 (aglomeracija Firenca), IT0711 (Općina Genova), IT1215 (aglomeracija Rim),

–    od 2010. do 2012. i zatim ponovno od 2014. bez prekida u zonama IT1912 (aglomeracija Catania) i IT1914 (industrijska područja),

nepoštovanja koje i dalje traje, Talijanska Republika nije ispunila svoju obvezu propisanu člankom 13. Direktive 2008/50/EZ o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 , u vezi s Prilogom XI. toj direktivi;

2.    time što od 11. lipnja 2010. nije usvojila prikladne mjere kako bi osigurala poštovanje graničnih vrijednosti za NO2 u zonama navedenima u točki 1., Talijanska Republika je sustavno i kontinuirano povrijedila i obveze prema samom članku 23. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ i u vezi s dijelom A Priloga XV. toj direktivi, a ta povreda i dalje traje;

3.    Sud posljedično naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisijin prvi tužbeni razlog temelji se na njezinoj ocjeni da prikupljeni podaci o koncentraciji NO2 u zraku dokazuju postojanje sustavne i kontinuirane povrede članka 13. u vezi s Prilogom XI. Direktivi 2008/50/EZ. U skladu sa zajedničkim tumačenjem tih odredbi, razina koncentracije tih tvari ne može prelaziti utvrđene godišnje granične vrijednosti. U određenim zonama te su granične vrijednosti prekoračivane bez ikakvog prekida tijekom više od deset godina.

Komisijin drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je Talijanska Republika povrijedila obveze prema samom članku 23. stavku 1. Direktive 2008/50/EZ i u vezi s Dijelom A. Priloga XV. toj direktivi. Naime, kao prvo, planovi za kvalitetu zraka koji su usvojeni nakon prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracije NO2 ne omogućavaju poštovanje tih graničnih vrijednosti ni ograničavanje njihova prekoračenja na najkraće moguće razdoblje. Kao drugo, velik dio tih planova ne sadržava informacije koje se zahtijevaju prema Dijelu A Priloga XV. Direktivi, a čije je pružanje obvezatno prema trećem podstavku stavka 1. članka 23. ove Direktive.

____________

1     Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL 2008, L 152. str 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)