Language of document :

2019 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-573/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara, E. Manhaeve

Atsakovė: Italijos Respublika

Reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo konstatuoti, kad

1)    dėl to, kad sistemingai ir nuolat nespaisė metinių NO2 koncentracijos ribinių verčių

nuo 2010 m. nepertraukiamai šiose zonose: IT0118 (Turino aglomeracija), IT0306 (Milano aglomeracija), IT0307 (Bergamo aglomeracija), IT0308 (Brešos aglomeracija), IT0309 (A zona – didelės urbanizacijos lyguma), IT0906 (Florencijos aglomeracija), IT0711 (Genujos komuna), IT1215 (Romos aglomeracija),

nuo 2010 m. iki 2012 m., paskui vėl nepertraukiamai nuo 2014 m. šiose zonose: IT1912 (Katanijos aglomeracija) ir IT1914 (pramoninės sritys),

pažeidimą darydama iki šiol, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje 13 straipsnį, siejamą su XI priedu1 ;

2)    nuo 2010 m. birželio 11 d. nesiėmusi tinkamų priemonių, kad užtikrintų NO2 ribinių verčių laikymąsi 1 punkte nurodytose zonose, Italijos Respublika sistemingai bei nuolat nevykdė ir įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalį, atskirai ir siejamą su tos direktyvos XV priedo A punktu; pažeidimą daro iki šiol;

3)    iš Italijos Respublikos priteisiamos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį ieškinio pagrindą Komisija tvirtina, kad NO2 koncentracijos ore duomenys įrodo sistemingą ir nuolatinį Direktyvos 2008/50 13 straipsnio, siejamo su direktyvos XI priedu, pažeidimą. Remiantis šiomis kartu taikomomis nuostatomis, šios medžiagos koncentracija negali viršyti nustatytų tam tikrų metinių ribinių verčių. Tam tikrose zonose šios ribinės vertės buvo nepertraukiamai viršijamos daugiau nei 10 metų.

Pateikdama antrąjį ieškinio pagrindą Komisija tvirtina, kad Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50 23 straipsnio 1 dalį, atskirai ir siejamą su tos direktyvos XV priedo A punktu. Iš tikrųjų, pirma, oro kokybės planai, parengti po to, kai konstatuotas NO2 koncentracijos ribinių verčių viršijimas, neleido nei paisyti šių ribinių verčių, nei pasiekti, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Antra, daugelyje šių planų nėra informacijos, reikalaujamos pagal direktyvos XV priedo A punktą, kurią privaloma nurodyti pagal tos direktyvos 23 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą.

____________

1     2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, p. 1).