Language of document :

Valitus, jonka Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA ja Cassandra Holding Company SIA ovat tehneet 17.7.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-283/18, Bernis ym. v. EKP, 6.5.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-552/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA ja Cassandra Holding Company SIA (edustajat: O. H. Behrends ja M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin:

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 6.5.2019 asiassa T-283/18 antaman määräyksen,

toteaa, että kumoamisvaatimus on otettava tutkittavaksi,

palauttaa asian unionin yleiselle tuomioistuimelle, jotta tämä ratkaisee kumoamiskanteen, ja

velvoittaa EKP:n korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut ja valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat esittävät valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta:

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja rikkoi SEUT 263 artiklaa, kun se ei perustanut määräystään EKP:n tekemään päätökseen.

Valituksenalainen määräys perustuu yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen1 18 artiklan 1 kohdan virheelliseen tulkintaan.

____________

1 Yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014 (EUVL 2014, L 225, s. 1).