Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-283/18. sz., Bernis és társai kontra Európai Központi Bank (EKB) ügyben 2019. május 6-án hozott végzése ellen Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, az OF Holding SIA, a Cassandra Holding Company SIA által 2019. július 17-én benyújtott fellebbezés

(C-522/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (képviselők: O. H. Behrends, M. Kirchner ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB)

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-283/18. sz. ügyben 2019. május 6-án hozott végzését;

a megsemmisítés iránti keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak;

az ügyet a megsemmisítés iránti keresetről való döntéshozatal céljából utalja vissza a Törvényszék elé;

az EKB-t kötelezze a fellebbezők költségeinek és a fellebbezési költségek megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők a fellebbezésük alátámasztása céljából két jogalapra hivatkoznak:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és megsértette az EUMSZ 263. cikket, mivel végzését nem az EKB által ténylegesen elfogadott határozat alapján hozta.

A megtámadott végzés az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendelet (SRMR)1 18. cikke (1) bekezdésének téves értelmezésén alapul.

____________

1 A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.)