Language of document :

2019 m. liepos 17 d. Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 6 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-283/18 Bernis ir kt. / Europos Centrinis Bankas (ECB)

(Byla C-552/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA, atstovaujami Rechtsanwälte O.H. Behrends, M. Kirchner

Kita proceso šalis: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Apeliantų reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

Panaikinti 2019 m. gegužės 6 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-281/18;

pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu;

bylą grąžinti iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis nuspręstų dėl ieškinio dėl panaikinimo; ir

priteisti iš Europos Centrinio Banko apelianto ir bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo apeliacinį skundą apeliantas nurodo du pagrindus, susijusius su tuo, kad:

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir pažeidė SESV 263 straipsnį, kadangi jis nepagrindė savo įsakymo dėl sprendimo, kurį ECB faktiškai priėmė.

Skundžiamas įsakymas grindžiamas neteisingu Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento (BPeMR)1 18 straipsnio 1 dalies aiškinimu.

____________

1 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 101, 2015 4 18, p. 62).