Language of document :

A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2019. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie, YU, ZV kontra AZ

(C-510/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Felperesek: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Alperes: AZ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Az uniós jog önálló fogalma-e a kerethatározat1 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatóság” fogalma?

2.    Az 1.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Milyen kritériumok alapján állapítható meg, hogy a végrehajtó tagállam valamelyik hatósága ilyen igazságügyi hatóság-e, és következésképpen igazságügyi hatósági határozatnak minősül-e az általa végrehajtott európai elfogatóparancs?

3.    Az 1.1. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: A kerethatározat 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatóság” fogalmába tartozik-e a holland Openbaar Ministerie (ügyészség, Hollandia), pontosabban az Officier van Justitie (ügyész, Hollandia), és következésképpen igazságügyi hatósági határozatnak minősül-e az e hatóság által végrehajtott európai elfogatóparancs?

4.    Az 1.3. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Megengedett-e, hogy míg a kerethatározat 15. cikke alapján egy igazságügyi hatóság, pontosabban az Overleveringskamer te Amsterdam (amszterdami átadási tanács, Hollandia) vizsgálja meg az eredeti átadást, biztosítva többek között az érintett személy meghallgatáshoz és igazságszolgáltatás igénybevételéhez való jogát, addig a kerethatározat 27. cikke szerinti kiegészítő átadásra egy másik hatóság, mégpedig az ügyész rendelkezik hatáskörrel, és nincs biztosítva az érintett személy meghallgatáshoz és igazságszolgáltatás igénybevételéhez való joga, ami miatt bármiféle nyomós indok nélkül nyilvánvaló inkoherencia jön létre a kerethatározaton belül?

5.    Az 1.3. és 1.4. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a kerethatározat 14., 19. és 27. cikkét, hogy a végrehajtó igazságügyi hatóságként eljáró ügyészségnek mindenekelőtt biztosítania kell az érintett személy meghallgatáshoz és igazságszolgáltatás igénybevételéhez való jogát, mielőtt hozzájárulását adhatná ahhoz, hogy egy személy ellen az európai elfogatóparancson alapuló átadása előtt elkövetett és az átadás iránti kérelem tárgyát nem képező bűncselekmény miatt büntetőeljárást indítsanak, e személyt elítéljék, és szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából fogva tartsák?

Az Arrondissementsparket Amsterdamnak (amszterdami regionális ügyészség, Hollandia) a holland Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (az Európai Unió Tanácsának az európai elfogatóparancsról és az Európai Unió tagállamai közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározatának átültetéséről szóló, 2004. április 29-i törvény; Overleveringswet) 14. cikkének végrehajtása keretében eljáró ügyésze-e a kerethatározat 6. cikkének (2) bekezdése értelmében vett végrehajtó igazságügyi hatóság, amely a keresett személyt átadta, és amely hozzájárulását adhatja a kerethatározat 27. cikke (3) bekezdésének g) pontja és 27. cikkének (4) bekezdése értelmében?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).