Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Brussel (Belgia) la 4 iulie 2019 – Openbaar Ministerie, YU, ZV/AZ

(Cauza C-510/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Apelante: Openbaar Ministerie, YU, ZV

Intimat: AZ

Întrebările preliminare

1.    Noțiunea „autoritate judiciară” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Decizia-cadru1 reprezintă o noțiune autonomă de drept al Uniunii?

2.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1.1., care sunt criteriile pe baza cărora se poate stabili dacă o autoritate a statului membru de executare reprezintă o astfel de autoritate judiciară, iar mandatul european de arestare executat de aceasta reprezintă, prin urmare, o astfel de decizie judiciară?

3.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1.1., ministerul public neerlandez, mai precis, officier van justitie (procurorul) intră sub incidența noțiunii de „autoritate judiciară” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Decizia-cadru și, prin urmare, mandatul european de arestare executat de această autoritate reprezintă o decizie judiciară?

4.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1.3., este permis ca predarea inițială să fie apreciată de o autoritate judiciară, mai precis, Overleveringskamer te Amsterdam (camera competentă în materie de predări a Tribunalului de Primă Instanță din Amsterdam, Țările de Jos) în conformitate cu articolul 15 din Decizia-cadru, care garantează, printre altele, dreptul justițiabilului de a fi ascultat și dreptul de acces la justiție, în timp ce predarea complementară este încredințată unei alte autorități în conformitate cu articolul 27 din Decizia-cadru, și anume officier van justitie (procurorul), care nu garantează dreptul justițiabilului de a fi ascultat sau dreptul de acces la justiție, astfel încât, fără un motiv întemeiat, se produce o incoerență evidentă în Decizia-cadru?

5.    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările 1.3. și 1.4., articolele 14, 19 și 27 din Decizia-cadru trebuie interpretate în sensul că un minister public care acționează în calitate de autoritate judiciară de executare, trebuie să garanteze, în special, dreptul de a fi ascultat și dreptul de acces la justiție ale justițiabilului, înainte de a putea consimți la urmărirea penală, condamnarea sau menținerea în detenție a unei persoane în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate pentru o infracțiune pe care aceasta a săvârșit-o înainte de a fi predată în temeiul unui mandat european de arestare și care nu este infracțiunea pentru care este cerută predarea?

Officier van justitie (procurorul) de la openbaar ministerie van het arrondissementsparket Amsterdam (ministerul public al Parchetului Regional din Amsterdam) care acționează în aplicarea articolului 14 din Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie neerlandeză (Legea din 29 aprilie 2004 privind transpunerea Deciziei-cadru a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene) (Overleveringswet) reprezintă autoritatea judiciară de executare în sensul articolului 6 alineatul (2) din Decizia cadru care a predat persoana căutată și care își poate da consimțământul în sensul articolului 27 alineatul (3) litera (g) și alineatul (4) din Decizia-cadru?

____________

1 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediíe specială, 19/vol. 6, p. 3).