Language of document :

Žalba koju su 23. srpnja 2019. podnijeli Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 23. svibnja 2019. u predmetu T-222/17: Recylex i dr. protiv Komisije

(predmet C-563/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (zastupnici: M. Wellinger, avocat, S. Reinart i K. Bongs, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda od 23. svibnja 2019. u predmetu T-222/17 u dijelu u kojem je njome potvrđena novčana kazna koja je žaliteljima izrečena osporavanom odlukom1 i kojem se žaliteljima nalaže snošenje troškova;

poništi osporavanu odluku u dijelu u kojem se njome žaliteljima izriče novčana kazna od 26 739 000 eura;

smanji iznos novčane kazne izrečene žaliteljima na 5 877 732 eura na temelju sva tri žalbena razloga; ili barem na 17 679 141 eura na temelju prvog žalbenog razloga, na 13 305 478 na temelju drugog žalbenog razloga, na 19 099 565 eura na temelju trećeg žalbenog razloga, na 8 228 824 eura na temelju prvog i drugog žalbenog razloga, na 12 627 958 na temelju prvog i trećeg žalbenog razloga, ili na 9 503 913 eura na temelju drugog i trećeg žalbenog razloga; i

naloži Komisiji snošenje svih troškova postupka, uključujući i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelji ističu tri žalbena razloga.

Pobijana presuda zahvaćena je pogreškom koja se tiče prava, kao prvo, zato što je njezino obrazloženje nesuvislo i nejasno u pogledu primjenjivog pravnog kriterija za odobrenje djelomičnog oslobođenja, i, kao drugo, zato što su prilikom su prilikom primjene pravnog kriterija pobijanom presudom očito iskrivljeni dokazi i nisu uzeta u obzir pravila o teretu dokazivanja

Pobijana presuda zahvaćena je pogreškom koja se tiče prava zato što su u njoj povrijeđena i pogrešno primijenjena pravila o djelomičnom oslobođenju u skladu s trećim stavkom točke 26. Obavijesti o oslobađanju od kazni iz 2006.

Pobijana presuda zahvaćena je pogreškom koja se tiče prava jer je u njoj primijenjen III. dio Obavijesti o oslobađanju od kazni iz 2006. time što je utvrđeno da poduzetnik koji drugi dostavi dokaz koji predstavlja značajnu dodanu vrijednost ne može zauzeti mjesto poduzetnika koji je prvi dostavio takav dokaz, ali ne ispunjava uvjete za dodjelu prava na smanjivanje kazne.

____________

1 Odluka Komisije C(2017) 900 final od 8. veljače 2017. u vezi s postupkom na temelju članka 101. UFEU-a (Predmet AT.40018 – Recikliranje automobilskih akumulatora)