Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-222/17. sz., Recylex és társai kontra Bizottság ügyben 2019. május 23-án hozott ítélete ellen a Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux és a Harz-Metall GmbH által 2019. július 23-án benyújtott fellebbezés

(C-563/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (képviselők: M. Wellinger avocat, S. Reinart és K. Bongs Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-222/17. sz. ügyben 2019. május 23-án hozott ítéletét abban a részében, amely helyben hagyja a fellebbezőkkel szemben a vitatott határozatban1 kiszabott bírságot, és a fellebbezőket a költségek viselésére kötelezi;

semmisítse meg a vitatott határozatot abban a részében, amely a fellebbezőkkel szemben 26 739 000 euró bírságot szab ki;

csökkentse a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírság összegét 5 877 732 euróra a három jogalap alapján; de legalábbis 17 679 141 euróra az első jogalap alapján, vagy 13,305,478 euróra a második jogalap alapján, 19 099 565 euróra a harmadik jogalap alapján, illetve 8 228 824 euróra az első két jogalap alapján, 12 627 958 euróra az első és a harmadik jogalap alapján, és 9 503 913 euróra a második és a harmadik jogalap alapján; továbbá

a Bizottságot kötelezze ezen eljárás valamennyi költségének viselésére, beleértve a Törvényszék előtti eljárás költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők három jogalapra hivatkoznak.

A megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul, egyrészt, mivel az indokolása nem koherens és nem egyértelmű a részleges mentesség nyújtására vonatkozó jogi mércét illetően, másrészt pedig, mivel a jogi mérce alkalmazásakor a megtámadott ítélet nyilvánvalóan elferdítette a bizonyítékokat, és figyelmen kívül hagyta a bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat.

A megtámadott ítélet téves jogalkalmazáson alapul, mivel tévesen értelmezte és helytelenül alkalmazta a részleges mentességre vonatkozó, a 2006. évi engedékenységi közlemény 26. pontjának harmadik albekezdésében meghatározott szabályokat.

A megtámadott ítélet a 2006. évi engedékenységi közlemény III. része alkalmazását érintő téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben kimondja, hogy a jelentős hozzáadott értéket képviselő bizonyítékokat másodikként szolgáltató vállalkozás nem veheti át az ilyen bizonyítékokat elsőként szolgáltató olyan vállalkozás helyét, amely nem teljesítette a bírságcsökkentésben való részesüléshez szükséges feltételeket.

____________

1 Az EUMSZ 101. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40018 – „gépjármű-akkumulátorok újrahasznosítása” ügy) 2017. február 8-án hozott C(2017) 900 final bizottsági határozat.