Language of document :

2019 m. liepos 23 d. Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-222/17 Recylex ir kt. / Komisija

(Byla C-563/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH, atstovaujamos avocat M. Wellinger, Rechtsanwälte S. Reinart ir K. Bongs

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-222/17 tiek, kiek juo patvirtinta ginčijamu sprendimu1 apeliantėms paskirta bauda ir įpareigojama apeliantes padengti bylinėjimosi išlaidas;

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo apeliantėms paskirta 26 739 000 EUR bauda;

sumažinti apeliantėms paskirtą baudą iki 5 877 732 EUR dydžio, remiantis visais trimis apeliacinio skundo pagrindais; arba sumažinti baudą bent jau iki 17 679 141 EUR dydžio, remiantis tik pirmuoju apeliacinio skundo pagrindu, iki 13 305 478 EUR dydžio, remiantis tik antruoju apeliacinio skundo pagrindu, iki 19 099 565 EUR dydžio, remiantis tik trečiuoju apeliacinio skundo pagrindu, iki 8 228 824 EUR dydžio, remiantis pirmuoju ir antruoju apeliacinio skundo pagrindais, iki 12 627 958 EUR dydžio, remiantis pirmuoju ir trečiuoju apeliacinio skundo pagrindais, arba iki 9 503 913 EUR dydžio, remiantis antruoju ir trečiuoju apeliacinio skundo pagrindais, ir

priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procesą Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos apeliacinį skundą apeliantės remiasi trimis pagrindais.

Skundžiamas sprendimas yra klaidingas dėl to, kad, pirma, jame nurodyti motyvai yra nenuoseklūs ir neaiškūs, kiek tai susiję su teisiniu kriterijumi, taikomu dalinio atleidimo nuo baudos atveju, ir, antra, taikant teisinį kriterijų skundžiamame sprendime akivaizdžiai iškraipyti įrodymai ir nepaisyta taisyklių dėl prievolės įrodyti.

Skundžiamas sprendimas yra klaidingas dėl to, kad neteisingai aiškino ir klaidingai taikė dalinio atleidimo nuo baudos taisykles, vadovaujantis 2006 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo 26 punkto trečia dalimi.

Skundžiamas sprendimas yra klaidingas dėl to, kad taikė 2006 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo III skirsnį, Bendrajam Teismui nusprendus, kad įmonė, kuri yra antra teikianti didelę pridėtinę vertę turinčius įrodymus, negali pakeisti pirmosios įmonės, pateikusios tokius įrodymus, tačiau neatitinkančios jai paskirtos baudos sumažinimo sąlygų.

____________

1 2017 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas (C(2017) 900 final) dėl procedūros pagal SESV 101 straipsnį (byla AT.40018 – Automobilių akumuliatorių perdirbimas).