Language of document :

Recurs introdus la 23 iulie 2019 de Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 23 mai 2019 în cauza T-222/17, Recylex și alții/Comisia

(Cauza C-563/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (reprezentanți: M. Wellinger, avocat, S. Reinart și K. Bongs, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 23 mai 2019 în cauza T-222/17, în măsura în care menține amenda aplicată recurentelor prin decizia atacată1 și obligă recurentele la plata cheltuielilor de judecată;

anularea deciziei atacate, în măsura în care prin aceasta se aplică recurentelor o amendă de 26 739 000 EUR;

reducerea cuantumului amenzii aplicate recurentelor la 5 877 732 EUR în temeiul tuturor celor trei motive sau, cel puțin, la 17 679 141 EUR doar în temeiul primului motiv, la 13 305 478 EUR doar în temeiul celui de al doilea motiv, la 19 099 565 EUR doar în temeiul celui de al treilea motiv, la 8 228 824 EUR în temeiul primului și al celui de al doilea motiv, la 12 627 958 EUR în temeiul primului și al celui de al treilea motiv ori la 9 503 913 EUR în temeiul celui de al doilea și al celui de al treilea motiv; și

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri, inclusiv a celor aferente procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurentul invocă trei motive.

Hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept, în primul rând, întrucât motivarea sa este incoerentă și imprecisă în ceea ce privește criteriul juridic aplicabil pentru acordarea imunității parțiale și, în al doilea rând, întrucât, cu ocazia aplicării unui criteriu juridic, prin hotărârea atacată s-au denaturat în mod vădit elementele de probă și nu s-a ținut seama de normele privind sarcina probei.

Hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept, întrucât prin aceasta au fost interpretate eronat și aplicate incorect normele privind imunitatea parțială din cuprinsul punctului 26 al treilea paragraf din Comunicarea din 2006 privind cooperarea.

Hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept în ceea ce privește aplicarea secțiunii III din Comunicarea din 2006 privind cooperarea, întrucât prin aceasta s-a considerat că a doua întreprindere care a furnizat elemente de probă cu o valoare adăugată semnificativă nu poate lua locul primei întreprinderi care a furnizat asemenea elemente de probă, dar care nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de o reducere a amenzii sale.

____________

1     Decizia C(2017) 900 final a Comisiei din 8 februarie 2017 privind o procedură de aplicare a articolului 101 TFUE (cazul AT.40018 – Reciclarea bateriilor pentru automobile).