Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 13. května 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. a další v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Věc C-377/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Odpůrkyně: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Předběžná otázka

Brání článek 16 nařízení (ES) č. 595/20041 v takovém případě, jako je uvedený případ, takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je článek 9 nařízení vlády s mocí zákona č. 49/2003 ve spojení s čl. 2 odst. 3 nařízení vlády s mocí zákona č. 157 ze dne 24. června 2004, které stanoví jako kritérium pro určení prioritní kategorie, které má být vrácena neoprávněně účtovaná dávka, pravidelnou měsíční platbu odběratelem?

____________

1     Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22).