Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 13. maj 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. m.fl. mod Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Sag C-377/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellanter: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S. og Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Indstævnt: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 16 i forordning (EF) nr. 595/2004 1 i en situation som den i hovedsagen omhandlede til hinder for en national bestemmelse som artikel 9 i lovdekret nr. 49/2003 sammenholdt med artikel 2, stk. 3, i lovdekret nr. 157 af 24. juni 2004, hvorefter opkøberens regelmæssige månedlige indbetaling udgør det eneste kriterium for fastlæggelsen af den prioriterede kategori af producenter, hvortil uberettiget opkrævede beløb skal tilbagebetales?

____________

1     Kommissionens forordning (EF) nr. 595/2004 af 30.3.2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (EUT 2004, L 94, s. 22).