Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 13.5.2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. ym. v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(asia C-377/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S. ja Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Vastapuoli: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 595/20041 16 artikla kuvatun kaltaisessa tilanteessa esteenä asetuksen 49/2003 9 §:n, luettuna yhdessä 24.6.2004 annetun asetuksen 157 2 §:n 3 momentin kanssa, kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan etuoikeutettu luokka, jolle aiheetta peritty maksu palautetaan, määräytyy sen perusteella, onko ostaja maksanut kuukausittain maksut asianmukaisesti?

____________

1 Maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30.3.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 595/2004 (EUVL 2004, L 94, s. 22).