Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. i dr. protiv Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(predmet C-377/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Tuženik: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Prethodno pitanje

U okolnostima poput onih opisanih, protivi li se članku 16. Uredbe (EZ) br. 595/20041 nacionalna odredba poput one iz članka 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 49/2003 u vezi s člankom 2. stavkom 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 157 od 24. lipnja 2004., kojom se kao kriterij za određivanje prioritetne kategorije kojoj se vraća neosnovano potraživana naknada, predviđa redovno mjesečno plaćanje od strane otkupljivača?

____________

1     Uredba Komisije (EZ) br. 595/2004 od 30. ožujka 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL 2004., L 94, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 8., str. 281.)