Language of document :

2019 m. gegužės 13 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Benedetti Pietro e Angelo S.S. ir kt. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Byla C-377/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Kita apeliacinio proceso šalis: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Prejudicinis klausimas

Ar tokiais atvejais, kaip aprašytasis, pagal Reglamento (EB) Nr. 595/20041 16 straipsnį yra draudžiama tokia nacionalinės teisės norma, kaip Decreto legge n. 49/2003 (Dekretas įstatymas Nr. 49/2003) 9 straipsnis, siejamas su 2004 m. birželio 24 d. Decreto legge n. 157 (Dekretas įstatymas Nr. 157) 2 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad supirkėjo vykdomas reguliarus mėnesinių mokėjimų atlikimas yra kriterijus, pagal kurį nustatoma kategorija, kuriai permoka grąžinama pirmenybės tvarka?

____________

1 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (OL L 94, 2004, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 43 t., p. 333).