Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 13 mai 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. și alții/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Cauza C-377/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelanți: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Intimată: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Întrebarea preliminară

Într-o situație precum cea descrisă, articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 595/20041 se opune unei dispoziții naționale cum este cea de la articolul 9 din Decretul-lege nr. 49/2003 coroborat cu articolul 2 alineatul 3 din Decretul-lege nr. 157 din 24 iunie 2004, care a prevăzut plata lunară corespunzătoare din partea cumpărătorului drept criteriu pentru identificarea categoriei prioritare căreia i se restituie prelevarea imputată în mod nejustificat?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO 2004, L 94, p. 22, Ediție specială, 03/vol. 55, p. 17).