Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 13. maja 2019 – Benedetti Pietro e Angelo S.S. in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

(Zadeva C-377/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe

Tožena stranka: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali v primeru, kot je opisan, člen 16 Uredbe (ES) št. 595/20041 nasprotuje nacionalni določbi, kakršna je ta iz člena 9 uredbe-zakona št. 49/2003 v povezavi s členom 2(3) uredbe-zakona št. 157 z dne 24. junija 2004, ki kot merilo za opredelitev prednostne kategorije, ki se ji vrne nepravilno obračunana dajatev, določa redno mesečno plačevanje s strani odkupovalca?

____________

1 Uredba Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 43, str. 333).