Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 6. května 2019 – Telecom Italia SpA a další v. Roma Capitale a další

(Věc C-368/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Odpůrci: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Předběžná otázka

Brání unijní právo takové vnitrostátní právní úpravě (jako je právní úprava uvedená v čl. 8 odst. 6 zákona č. 36 ze dne 22. února 2001), která je chápána a uplatňována v tom smyslu, že umožňuje jednotlivým orgánům místní správy [určit] kritéria pro umístění mobilních telefonních zařízení, vyjádřená také ve formě zákazů, jako je zákaz umístění antén v určitých oblastech nebo v určité vzdálenosti od budov určitého typu?

____________