Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 6. maj 2019 – Telecom Italia SpA m.fl. mod Roma Capitale m.fl.

(Sag C-368/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellanter: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA og Lindam Srl

Indstævnte: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA og Wind Telecomunicazioni SpA

Præjudicielt spørgsmål

Er EU-retten til hinder for en national lovgivning (såsom bestemmelsen i artikel 8, stk. 6, i lov nr. 36 af 22.2.2001), der skal forstås og anvendes således, at den tillader de enkelte lokale myndigheder at fastsætte kriterier for placeringen af mobiltelefonianlæg, herunder i form af forbud mod at opstille antenner i bestemte områder eller i en bestemt afstand fra en særlig type bygninger?

____________