Language of document :

2019 m. gegužės 6 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Telecom Italia SpA ir kt. / Roma Capitale ir kt.

(Byla C-368/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Telecom Italia SpA ir kt.

Kitos proceso šalys: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Prejudicinis klausimas (Prejudiciniai klausimai)

Ar pagal Europos Sąjungos teisę draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos (pvz., 2001 m. vasario 22 d. Įstatymo Nr. 36 8 straipsnio 6 dalis), skirtos ir taikomos taip, kad pagal jas atskiros vietos valdžios institucijos gali nustatyti mobiliojo ryšio įrenginių buvimo vietos kriterijus, taip pat draudimo forma, kaip antai draudimą įrengti antenas konkrečiose teritorijose arba tam tikru atstumu nuo tam tikro tipo pastatų?

____________