Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. maijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Telecom Italia SpA u.c./Roma Capitale u.c.

(Lieta C-368/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA un Lindam Srl

Atbildētāji apelācijas instancē: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA un Wind Telecomunicazioni SpA

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesībām ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums (kā 2001. gada 22. februāra Likuma Nr. 36 8. panta 6. punktā ietvertais), kas iecerēts un tiek piemērots tādējādi, ka tas ļauj atsevišķām pašvaldību iestādēm noteikt mobilās telefonijas iekārtu izvietošanas kritērijus, arī tādus, kas ir izteikti kā aizliegums, piemēram, aizliegumu uzstādīt antenas noteiktās teritorijās vai noteiktā attālumā no konkrēta veida ēkām?

____________