Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 6 mei 2019 – Telecom Italia SpA e.a. / Roma Capitale e.a.

(Zaak C-368/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Verwerende partijen: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Prejudiciële vraag

Verzet het recht van de Europese Unie zich tegen een nationale regeling (zoals artikel 8, lid 6, van wet nr. 36 van 22 februari 2001) die zodanig wordt uitgelegd en toegepast dat zij de afzonderlijke lokale autoriteiten de mogelijkheid biedt om de locatie van installaties voor mobiele telefonie te bepalen, ook in de vorm van een verbod, zoals een verbod om antennes op bepaalde locaties op te stellen of op een bepaalde afstand van gebouwen van een bepaald type?

____________