Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 6. maja 2019 – Telecom Italia SpA in drugi/Roma Capitale in drugi

(Zadeva C-368/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Tožene stranke: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije nasprotuje nacionalni zakonodaji (kot je člen 8(6) zakona št. 36 z dne 22. februarja 2001), ki se razume in uporablja tako, da posameznim lokalnim organom omogoča določitev meril za prostorsko umestitev naprav za mobilno telefonijo, ki se lahko sprejmejo tudi v obliki prepovedi, kot je prepoved postavitve anten na določenih območjih ali prepoved njihove postavitve bliže od določene razdalje od nekaterih kategorij stavb?

____________