Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 6 maj 2019 – Telecom Italia SpA m.fl. mot Roma Capitale m.fl.

(Mål C-368/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl

Motpart: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten hinder för nationella bestämmelser (såsom artikel 8.6 i lag nr 36 av den 22 februari 2001) som tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att enskilda lokala myndigheter har rätt att fastställa lokaliseringskriterierna för mobiltelefonanläggningar, även i form av förbud, såsom förbud mot att placera antenner i vissa områden eller inom ett bestämt avstånd från vissa typer av byggnader?

____________