Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. travnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – Telecom Italia SpA protiv Regione Sardegna

(predmet C-338/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Telecom Italia SpA

Tuženik: Regione Sardegna

Prethodna pitanja

Treba li članak 16. Uredbe (EZ) br. 659/1999/EZ1 od 22. ožujka 1999., primjenjive ratione temporis, koji određuje da „[n]e dovodeći u pitanje odredbe iz članka 23., u slučaju zloporabe potpore Komisija može pokrenuti formalni istražni postupak u skladu s člankom 4. stavkom 4.[;] [u] tom slučaju članci 6., 7., 9. i 10., članak 11. stavak 1., članci 12., 13., 14. i 15. primjenjuju se mutatis mutandis”, tumačiti na način da Europska komisija mora donijeti prethodnu odluku o povratu i u slučajevima zlouporabe potpora (ne dovodeći u pitanje mogućnost te iste Komisije da izravno pokrene postupak pred Sudom Europske unije u skladu s člankom 23. Uredbe br. 659/1999/EZ)?

U slučaju negativnog odgovora na navedeno pitanje, treba li članak 16. Uredbe br. 659/1999/EZ od 22. ožujka 1999. proglasiti nevaljanim zbog kršenja članka 108. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (prije članak 88. stavak 2. UEZ-a)?

Treba li stavke 1. i 2. članka 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. (o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999.)2 , kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008.3 , tumačiti na način da se njima predviđena kamatna stopa za povrat nespojivih i nezakonitih državnih potpora primjenjuje i u slučaju povrata državnih potpora koje su potvrđene uvjetnom odlukom i provedene zlouporabom propisa, zbog toga što je predviđeni uvjet ispunjen?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 1999., L 83, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 16.)

2     Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL 2004., L 140, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 2., str. 9.)

3     Uredba Komisije (EZ) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL 2008., L 82, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 82.)