Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Olaszország) által 2019. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Telecom Italia SpA kontra Regione Sardegna

(C-338/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Az alapeljárás felei

Felperes: Telecom Italia SpA

Alperes: Regione Sardegna

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az időbeli hatályánál fogva alkalmazandó, 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelet1 („az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendelet) 16. cikkét – amely szerint „[a] 23. cikk sérelme nélkül, a támogatással való visszaélés esetén a Bizottság a 4. cikk (4) bekezdése értelmében hivatalos vizsgálati eljárást kezdhet. A 6., 7., 9. és 10. cikket, a 11. cikk (1) bekezdését, a 12., 13., 14. és 15. cikket értelemszerűen kell alkalmazni” –, hogy az Európai Bizottságnak a támogatással való visszaélés eseteiben is előzetesen határozatot kell hoznia a visszatéríttetésről (a Bizottságot megillető azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a 659/1999/EK rendelet 23. cikke értelmében az ügyet közvetlenül az Európai Unió Bírósága elé utalja)?

Az előző kérdésre adott nemleges válasz esetén meg kell-e állapítani az 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelet 16. cikkének érvénytelenségét amiatt, hogy az sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdését (korábban az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdését)?

Úgy kell-e értelmezni a 2008. január 30-i 271/2008/EK bizottsági rendelettel módosított2 (az 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló), 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet3 9. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy az összeegyeztethetetlen és jogellenes állami támogatások visszatérítését illetően e rendelkezésekben előírt kamatláb abban az esetben is alkalmazandó, ha a feltételt megállapító határozattal jóváhagyott állami támogatásokat az előírt feltétel bekövetkezése miatt visszaélésszerűen használják fel?

____________

1 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999 L 83., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 1. kötet 339. o.)

2 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. január 30-i 271/2008/EK bizottsági rendelet (HL 2008 L 82., 1. o.)

3 Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL 2004 L 140., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 4. kötet 3. o.)