Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019, május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni kontra BT Italia SpA és társai

(C-399/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alperesek: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2002/20/EK irányelv1 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjával az olyan nemzeti szabályozás, amely az irányelv értelmében engedéllyel rendelkező jogalanyokat kötelezi a nemzeti szabályozó hatóság részéről – (a 2002/19/EK irányelv,2 a 2002/20/EK irányelv, a 2002/21/EK irányelv3 és a 2002/22/EK irányelv4 szerinti) európai uniós elektronikus hírközlési keretrendszer által a nemzeti szabályozó hatóság részére biztosított valamennyi funkció, köztük a szabályozási, felügyeleti, vitarendezési és szankcionálási feladatok szervezésével és ellátásával összefüggésben – felmerült összes igazgatási költség viselésére, illetve a 2002/20/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt tevékenységek kimerülnek-e a nemzeti szabályozó hatóság által végzett „előzetes szabályozásban”?

Úgy kell-e értelmezni a 2002/20/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdését, hogy a nemzeti szabályozó hatóság igazgatási költségeiről és a beszedett díjakról szóló éves áttekintés: a) a nemzeti költségvetési számviteli szabályok szerinti azon pénzügyi év végét követően tehető közzé, amelyben az igazgatási költségeket beszedték; b) lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a nem közvetlenül szomszédos pénzügyi évek tekintetében is elvégezze a „megfelelő kiigazításokat”?

____________

1     Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Engedélyezési irányelv) (HL 2002. L 108., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 337. o.).

2     Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Hozzáférési irányelv) (HL 2002. L 108., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 323. o.)

3     Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Keretirányelv) (HL 2002. L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.)

4     Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL 2002. L 108., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.).