Language of document :

2019 m. gegužės 22 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA ir kt.

(Byla C-399/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Kitos apeliacinio proceso šalys: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2002/20/EB1 12 straipsnio 1 dalies a punktui prieštarauja nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias įgaliotiems subjektams, kaip jie suprantami pagal šią direktyvą, tenka nacionalinės reguliavimo institucijos bendros administracinės išlaidos, patirtos organizuojant ir vykdant visas funkcijas, įskaitant reguliavimo, priežiūros, ginčų sprendimo ir sankcijų skyrimo funkcijas, priskirtas nacionalinei reguliavimo institucijai pagal Europos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą (kaip nurodyta Direktyvose 2002/19/EB2 , 2002/20/EB, 2002/21/EB3 ir 2002/22/EB4 ), ar veikiau Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta veikla apima tik „ex ante reguliavimo“ veikla, kurią užtikrina nacionalinė reguliavimo institucija?

2.    Ar Direktyvos 2002/20/EB 12 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip: kasmetinė nacionalinės reguliavimo institucijos administracinių sąnaudų ir surinktų mokesčių ataskaita: a) gali būti skelbiama pasibaigus finansiniams metams, laikantis nacionalinių viešosios apskaitos įstatymų, pagal kuriuos buvo taikyti administraciniai mokesčiai; b) suteikia galimybę nacionalinei reguliavimo institucijai atlikti „atitinkamus koregavimus“, taip pat ne iš eilės einančiais finansiniais metais?

____________

1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva) (OL L 108, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337).

2 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos Direktyva) (OL L 108, 2002, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 323).

3 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349).

4 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) (OL L 108, 2002, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 367).