Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-604/15. sz., Ertico – ITS Europe kontra Bizottság ügyben 2019. május 22-én hozott ítélete ellen a European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) által 2019. július 26-án benyújtott fellebbezés

(C-572/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) (képviselők: M. Wellinger és K. T’Syen ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2019. május 22-i T-604/15. sz. ítéletét;

semmisítse meg a megtámadott határozatot1 és erősítse meg a fellebbező kkv (mikro-, kis- és középvállalkozás) jogállását; és

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek, valamint a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

1)    A megtámadott ítéletben téves jogalkalmazásra került sor, amennyiben abban megállapításra került, hogy i. az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából és az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából támogatás útján finanszírozott közvetett cselekvések résztvevőinek létezésére, jogállására és működési és pénzügyi képességeire vonatkozó ellenőrzések következetességét biztosító szabályok elfogadásáról szóló, 2012. december 18-i 2012/838/EU bizottsági határozat2 mellékletének 1.2.6. és 1.2.7. szakasza, valamint ii. a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003 tanácsi rendelet3 22. cikke különálló jogorvoslatokhoz kapcsolódik.

2)    A megtámadott ítélet nem megfelelően alkalmazza és sérti a kkv ajánlást,4 valamint sérti a jogbiztonság és a bizalomvédelem alapelveit (és ezért ezzel kapcsolatban téves jogalkalmazásra került sor) annak megállapításával, hogy jogilag megengedett a fellebbező kkv jogállásának tagadása a kkv ajánlás „céljára és szellemére tekintettel” azon tény ellenére, hogy a fellebbező alakilag teljesíti az kkv ajánlás feltételeit (amelynek a megtámadott ítélet nem mondott ellent).

3)    A megtámadott ítéletben nyilvánvaló értékelési hibát vétettek és az érdemét tekintve érvénytelen, amennyiben abban megállapításra került, hogy a fellebbező „nem szembesül olyan hátrányokkal, amelyek a kkv-kat rendszerint érintik” (és hogy a fellebbező ezért nem minősülhet a kkv ajánlás „céljára és szellemére tekintettel” kkv-nak).

____________

1 Az Európai Bizottság Adatellenőrző Bizottságának 2015. augusztus 18-i határozata.

2 HL 2012. L 359., 45. o.

3 HL 2003. L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 235. o.

4 A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás (HL 2003. L 124., 36. o.).