Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 8. května 2019 José-Ramónem Herrero Torresem proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 8. března 2019 ve věci T-326/18, Herrero Torres v. EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Věc C-369/19 P)

Jendací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Navrhovatel: José-Ramón Herrero Torres (zástupce: J. Donoso Romero, abogado)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a společnost DZ Licores S.L.U.

Usnesením ze dne 15. července 2019 Soudní dvůr (senát příslušný k přezkumu kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný, a konstatoval, že José-Ramón Herrero Torres ponese vlastní náklady řízení.

____________