Language of document :

Appel iværksat den 8. maj 2019 af José-Ramón Herrero Torres til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 8. marts 2019 i sag T-326/18 – Herrero Torres mod EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Sag C-369/19 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: José-Ramón Herrero Torres (ved abogado J. Donoso Romero)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og DZ Licores S.L.U.

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 15. juli 2019 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at José-Ramón Herrero Torres bærer sine egne omkostninger.

____________