Language of document :

José-Ramón Herrero Torrese 8. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 8. märtsi 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-326/18: Herrero Torres versus EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(kohtuasi C-369/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: José-Ramón Herrero Torres (esindaja: advokaat J. Donoso Romero)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja DZ Licores S.L.U.

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise üle otsustav koda) jättis 15. juuli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja määras, et José-Ramón Herrero Torres kannab ise oma kulud.

____________