Language of document :

Žalba koju je 8. svibnja 2019. podnio José-Ramón Herrero Torres protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 8. ožujka 2019. u predmetu T-326/18, Herrero Torres protiv EUIPO-a – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(predmet C-369/19 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: José-Ramón Herrero Torres (zastupnik: J. Donoso Romero, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo i DZ Licores S.L.U.

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 15. srpnja 2019. odbacio zahtjev za dopuštanje žalbe i odlučio da José-Ramón Herrero Torres snosi vlastite troškove.

____________