Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 8. maijā José-Ramón Herrero Torres iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 8. marta rīkojumu lietā T-326/18 Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (“CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES”)

(Lieta C-369/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: José-Ramón Herrero Torres (pārstāvis: J. Donoso Romero, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un DZ Licores S.L.U.

Ar 2019. gada 15. jūlija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieņemšanas izskatīšanai palāta) nolēma nepieņemt izskatīšanai apelācijas sūdzību un piesprieda José-Ramón Herrero Torres pašam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________